Türkiye Cumhuriyeti

Sao Paulo Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Tarihi ve Önceki Başkonsoloslarımız

 

Ülkemizin Latin Amerika ve Karayiplere açılım politikası çerçevesinde, Sao Paulo Başkonsolosluğumuz 2009 Kasım ayı itibarıyla faaliyete geçmiştir. Yeni Başkonsolosluk binamız , gerekli idari hazırlıkların tamamlanmasını takiben, 26 Mayıs 2010 tarihinde Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmış ve hizmet vermeye başlamıştır.

 

 
Mustafa Kapucu
Başkonsolos (MM)
01.01.2009-16.10.2012
Mehmet Özgün Arman
Başkonsolos (MM)
01.11.2012-15.01.2017